Sinds medio mei 2016 is er een aparte opstelstrook voor brommers en scooters op de Hempont. “Een van de redenen om dit verzoek bij de gemeente Amsterdam en het GVB neer te leggen, was dat we de laatste jaren een enorme toename van het aantal fietsers en brommers/scooters zagen en een afname van het aantal auto’s. Hierdoor was het erg krap op de ruimte voor fietsers en brommers op de pont en kwam het met name in de spits voor dat fietsers tussen de auto’s en vrachtwagens op de pont kwamen te staan, wat gevaarlijk is bij het verlaten van de pont” aldus Sonja Puhl van de Fietsersbond Zaanstad. Daarnaast hadden veel fietsers last van de uitlaatgassen van de brommers die vaak met de motor aan de pont op- en afrijden.

Sonja: “Nu is er én meer ruimte voor fietsers en brommers gekomen én kunnen de fietsers ook weer fijn ademhalen. Ze hoeven niet langer het ultrafijnstof van de uitlaatgassen in te ademen.”

We informeren je graag over onze mooie acties, fietstips, snelle en leuke fietsroutes.

Gelukt!