De fietstunnels tussen Spaarndammerdijk en Transformatorweg zijn door BRIGHT UP i.s.m. kunstenaar Leone Schroder aantrekkelijker gemaakt. Er zijn in elke tunnel 10 kijkgaten geschilderd met een uitzicht naar kenmerkende gebouwen of plekken in het gebied rondom de tunnels. Ook de dieren die in de haven en stad leven hebben een plek in de tunnels gekregen. Om de tunnels ruimtelijker te maken, is het plafond lichtblauw geverfd, als ware het de lucht.

Zo’n 2 jaar geleden waren de tunnels donker, somber en weinig aantrekkelijk. De bestrating had kuilen en plassen en overhangend groen beperkte het doorzicht. Het Havenbedrijf wilde graag meer mensen op de fiets naar de Minervahaven trekken en heeft daarvoor het Zonnehoekspad aangelegd, een snellere fietsverbinding langs het Hemgebouw naar de Minervahaven. “De tunnels waren een zwakke plek op deze route”, aldus Remco Barkhuis van het Havenbedrijf. “We hebben toen BRIGHT UP gevraagd een visie te maken hoe de tunnels veiliger en aantrekkelijker gemaakt konden worden. Samen met BRIGHT UP, stadsdeel West, gemeente Amsterdam, Projectbureau Houthavens en FietsCoalitie hebben we toen de handen in een geslagen. Inmiddels is de bestrating opnieuw gelegd, het overhellend groen verwijderd en de verlichting verbeterd.” Vervolgens hebben ook de Anti Klad en Plakafdeling van stadsdeel Centrum en bedrijf MAVRO zich aangesloten bij het project. Beiden hebben mede geïnvesteerd in het schoonmaken van de buitenkant van de tunnels en het leveren van een heel sterke beschermende anti-graffiticoating. Medio augustus 2016 zijn alle beschilderingen opgeleverd. Onderzoek van TNO heeft laten zien dat de waardering van de fietsers voor de tunnels is gestegen van een 6,7 naar 7.1.
Een mooie opsteker voor het project!

We informeren je graag over onze mooie acties, fietstips, snelle en leuke fietsroutes.

Gelukt!